วิธีปิด firewall บน windows โดยใช้ command DOS
 • C:\>netsh firewall reset  เป็นคำสั่ง reset ค่า windows firewall ให้กลับมาเป็น default
  โดยที่ ค่าต่างๆ ที่ถูก Exception ไว้ใน List จะถูก Delete ทั้งหมด


  C:\>netsh firewall set opmode mode =disable  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ  disable windows firewall


  C:\>netsh firewall set opmode mode = enable exceptions = disable  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ปิด firewall เฉพาะ  ที่ exceptions ไว้เท่านั้น

  ลองไปทำดูนะครับ
 • 2 Comments sorted by
 • ขอบคุณครับ
 • ขอบคุณคับ ;)