ข้อแตกต่างของ RIP, OSPF และ EIGRP
  • [li]RIP ต้องกำหนด version ที่ต้องการใช้งาน ใช้ distance vector ในการหาเส้นทาง โดยพิจารณาที่จำนวน hop และแลกเปลี่ยนเราติ้งเทเบิลกับเราเตอร์เพื่อนบ้าน การส่งข้อมูลเป็นแบบ broadcast ทำให้เปลือง traffic ข้อเสียคือเรื่อง convergence time และมีจำนวน next hop สูงสุดแค่ 15 ข้อดีคือ ง่ายแก่การคอนฟิก[/li]
   [li]OSPF ต้องกำหนด process id, wildcard และ area ใช้อัลกอริทึม shortest path fisrt ในการค้นหาเส้นทาง พิจารณาจาก bandwidth ทำความรู้จักเพื่อนบ้านด้วย hello ส่งการอัปเดตสถานะของลิงค์ไปให้เพื่อนบ้านและให้เพื่อนบ้านสร้างภาพรวมและค้นหาเส้นทางเอง โดยจะไม่ส่งเราติ้งเทเบิลไปให้เพื่อนบ้าน[/li]
   [li]EIGRP ต้องกำหนด Autonumous number และ wildcard ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านด้วย hello และทำอัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง ไปให้เพื่อนบ้าน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเฉพาะในส่วน Topology table ซึ่งจะมีรายละเอียดของเส้นทางนั้นๆ เช่น ซับเน็ตปลายทาง ค่า cost ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเส้นทางสำรองเมื่อเส้นทางหลักใช้การไม่ได้ จะสามารถนำข้อมูลใน topology table มาใช้งานได้แทบจะทันที ทำให้ convergence time น้อยมาก[/li]

  convergence time จากมากไปน้อย: RIP > OSPF > EIGRP
  การเลือกใช้งาน: ต้องพิจารณาหลายอย่างเช่น ขนาดของเน็ตเวิร์ก ถ้าเล็กๆ ใช้เพียง RIP ก็เพียงพอ เพราะสะดวกแก่การคอนฟิกและพิจารณาอุปกรณ์ (EIGRP ใช้ได้กับอุปกรณ์ของ cisco เท่านั้น)
  * หากเราเตอร์รันหลาย routing protocol พร้อมกัน จะเลือกพิจารณาจากค่า AD ซึ่ง protocol ที่มีค่า AD น้อย จะถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า

  [table][tr][td]"แหล่ง" ที่ให้ข้อมูล (Routing Protocol)[/td][td]ค่า AD โดย Default[/td][/tr]
  [tr][td]Directly connected interface[/td][td]0[/td][/tr]
  [tr][td]Static route ที่ชี้ออกไปทาง interface ของมันโดยตรง[/td][td]0[/td][/tr]
  [tr][td]Static route ที่ชี้ออกไปทาง router ตัวถัดไป[/td][td]1[/td][/tr]
  [tr][td]Internal EIGRP[/td][td]90[/td][/tr]
  [tr][td]IGRP[/td][td]100[/td][/tr]
  [tr][td]OSPF[/td][td]110[/td][/tr]
  [tr][td]RIP (V1 and V2)[/td][td]120[/td][/tr][/table]
  [center]Credit [aza]*~Newz[/center]
  Can you help me interpret RIP V1 routing table?
  https://learningnetwork.cisco.com/thread/7195
  8)