วิธีทำ VLSM
 • 2 Comments sorted by
 • ขอบคุณคับ

  Example 1: 192.168.1.0/25 -> ? subnets
                                          -> 20 hosts/subnet
  Solution: subnet mask /25 = 255.255.255.10000000
                20 hosts/subnet; host id = 5 -> 11100000 -> /27
                subnet mask = 255.255.255.224
                subnets bit = 2 -> 4 subnets
                subnet#1
                192.168.1.0/27
                host address = 192.168.1.1 - 192.168.1.30
                broadcast address = 192.168.1.31
                subnet#2
                192.168.1.0+32/27 ...
  Answer: 4 subnets

  http://www.msit.mut.ac.th/newweb/phpfile/show.php?Qid=887
  8)
 • ดีเลยท่านอิฐ เผื่อใครหลงๆ ลืมๆ วิธีการทำ VLSM จะได้แวะเข้ามาดูทบทวนความจำได้ :)